by SaesInt
De productie verhogen en gelijktijdig de kosten laten afnemen? Wij hebben in samenspraak met fabrikanten diverse trainingen ontwikkeld voor zowel bedienend als technisch personeel.

Het enkel instrueren van bedienend en technisch personeel blijkt vaak onvoldoende als het om hydraulische sloopgereedschappen gaat. Men weet vaak wel hoe een aanbouwdeel te gebruiken, maar niet waarom dit juist op de voorgeschreven manier dient te gebeuren. Het belang van juist gebruik en onderhoud wordt dan ook vaak onderschat, met onnodig hoge kosten tot gevolg.

Wij bieden u trainingsdagen aan waarbij alle ins en outs van hydraulische sloopgereedschappen aan bod komen. Deze trainingen zijn zeer gedetailleerd en door ons in samenwerking met de fabrikanten samengesteld. Na afloop begrijpt men de techniek, weet men hoe te handelen en weet men ook waarom juist zo te handelen. Deze nieuw verworven kennis zal leiden tot minder uitval, een verhoogde productie en een afname van de onderhouds- en slijtagekosten.

Wij bieden onze trainingen zowel in eigen huis als in-company aan.

Top Call Now Button